O NAS AKTUALNOSCI STREFA KLIENTA KONTAKT
i-Petrol Rozwiązania dla rynku paliw. Badania laboratoryjne, szkolenia i dzoradztwo, Ekologiczne aspekty produktów naftowych

Do dyspozycji posiadamy nowoczesny sprzęt służący do oceny jakości fizyko-chemicznej przetworów naftowych. Głównym atutem naszego laboratorium jest możliwość kompleksowego badania pod określonym kierunkiem.
Z tego też względu aktywnie dobieramy pakiety analiz w zależności od rodzaju badania. Do zleconej pracy podchodzimy w sposób możliwie zindywidualizowany. Stosujemy znormalizowane metody badań, ale również posiadamy opracowane własne metodyki zaprojektowane do lepszej oceny przedstawionego zagadnienia.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w oparciu o projekt badawczo–rozwojowy, realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dotyczącego przygotowania testów jakości paliw, wybrana została oferta Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.   

Zdając sobie sprawę ze złożoności problemu monitorowania produktu, a oczekiwaniami w stosunku do jej wysokości, i-Petrol proponuje swoje doradztwo w zakresie oceny oraz rozwiązywania trudności związanych z gospodarką paliwowo-smarowniczą.

Klub POLLAB jest największą w Europie organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość.

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa.

i-Petrol jest członkiem klubu POLLAB z nr 924

Aktualności

09.2014.
Wspierając młodych naukowców, i-Petrol organizuje staże i praktyki dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego...

06.2014.
Kolejny już raz spotkaliśmy się w ramach sekcji Petrol-Gaz z innymi członkami klubu Pollab.

04.02014.
Firma i-Petrol nawiązała współpracę ze Śląskim Klastrem NANO. Współpraca obejmuje działania na rzecz nowych rozwiązań technologicznych...