Pełna lista analiz

Badany parametrNorma badań
Skład frakcyjnyPN-EN ISO 3405:2012
Gęstość (metoda oscylacyjna)PN-EN ISO 12185:2002
Gęstość (metoda z areometrem)PN-EN ISO 3675:2004
Gęstość (metoda piknometryczna)PN-EN ISO 3838:2008
Lepkość kinematycznaPN-EN ISO 3104:2004
Wskaźnik lepkościPN-ISO 2909:2009/Ap1:2010
Indeks cetanowyPN-EN ISO 4264:2010/A1:2013-07
Liczba cetanowaPN-EN ISO 5165:2003
Temperatura zapłonuPN-EN ISO 2719:2016-08
Temperatura zapłonu w tyglu otwartymPN-EN ISO 2592:2008
Temperatura mętnieniaPN-ISO 3015:1997
Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPPPN-EN 116:2015-09
Temperatura płynięciaPN-ISO 3016:2005
Temperatura krystalizacjiASTM D3321-13
Zawartość wodyPN-EN ISO 12937:2005
Zawartość wody (OI)PN-EN 60814:2002
Zawartość wody (OR)PN-EN ISO 8534:2008
Zawartość wody (metoda ogólna KF)PN-81/C-04959
Zawartość wody (metoda destylacyjna)PN-EN ISO 9029:2005
Zawartość zanieczyszczeńPN-EN 12662:2014-05
Zawartość zanieczyszczeń (OH)PN-ISO 4405:1994
Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych (OR)PN-EN ISO 663:2009
Zawartość zanieczyszczeń stałych (OOC)PN-EN ISO 3735:2001
Poziom zanieczyszczeń w postaci cząstek stałychPN-ISO 4406:2005
Poziom zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych (OI)PN-EN 60970:2008/AC:2008
Ocena mikroskopowa zanieczyszczeńMetoda własna MW-01 wyd. 1
Zawartość wody/stałych ciał obcych (metoda wirówkowa)PN-89/C-04087
Zawartość siarkiPN-EN ISO 20846:2012
Zawartość siarkiPN-EN 8754:2007/Ap.1:2014-02
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)PN-EN 14078:2014-06
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznychPN-EN 12916:2008
Zawartość składników rozpuszczalnych w tolueniePN-EN 12592:2014-02
Badanie działania korodującego na miedźPN-EN ISO 2160:2004
Odczyn wyciągu wodnegoPN-84/C-04064
Stabilność oksydacyjnaPN-EN ISO 12205:2011
Stabilność oksydacyjna (metoda przyspieszonego utleniania)PN-EN 15751:2014-05
Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 (metoda polowa)ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.1
Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 (metoda ekstrakcyjna)ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.2
Zawartość barwnika Solvent Red 19ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.4
WyglądOcena wizualna
Prężność par, VPPN-EN 13016-1:2009
Indeks lotności, VLIPN-EN 228:2013 pkt. 5.5.2
Analiza kompleksowa na aparacie GS-1000Metoda PetroSpec
Ciepło spalania/wartość opałowaPN-86/C-04062
Pozostałość po koksowaniuPN-EN ISO 10370:1999
Pozostałość po spopieleniuPN-EN ISO 6245:2008
Liczba zmydleniaPN-ISO 6293-1:2011
Liczba zmydlenia (OR)PN-EN ISO 3657:2013-10
Zawartość popiołu siarczanowegoPN-ISO 3987:2014-05
Rozcieńczony kolor CASTM D1500-12
Liczba kwasowaPN-ISO 6618:2011
Liczba kwasowa (OI)PN-EN 62021-2:2008
Liczba kwasowa/WKT (OR)PN-EN ISO 660:2010
Liczba kwasowa (FAME)PN-EN 14104:2004
Zawartość fosforuPN-ISO 10540-1:2005
Liczba jodowaPN-EN ISO 3961:2013-10
Liczba jodowa (FAME)PN-EN 14111:2004
Liczba nadtlenkowaPN-EN ISO 3960:2012
pHPN-92/C-40008/04
Rezerwa alkalicznaPN-93/C-40008/05
Napięcie przebicia/względne odchylenie standardowePN-EN 60156:2008
Rezystywność/współczynnik strat dielektrycznychPN-EN 60247:2008
Napięcie powierzchnioweISO 6295:1983
Skłonność do pienienia/trwałość pianyPN-ISO 6247:2009
Zawartość składników podstawowych (farby i lakiery)PN-EN ISO 3251:2008
Zawartość chloruASTM D4929-07
Zawartość glikoluHACH 21864-00
Lepkość w 40°CPN-EN ISO 3104
Oznaczenie metalu śladowego (Na) w substancjach organicznychUOP 407
Oznaczenie metalu śladowego (Zn) w substancjach organicznychUOP 407
Oznaczenie metalu śladowego (Cu) w substancjach organicznychUOP 407
Oznaczenie metalu śladowego (Fe) w substancjach organicznychUOP 407
Oznaczenie krzemu w paliwachISO 10478 Si
Zawartość chloruWMA/DAB/25:2005
Liczba oktanowa badawczaPN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowaPN-EN ISO 5163
Widmo IRDIN 51451:2004

Jeśli interesują Państwa inne analizy bądź normy prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.