Program PetroPlus

Program jakości PetroPlus jest systemem zarządzania, zapewniającym stałą jakość na każdym etapie dystrybucji paliw. System obejmuje szeroki zakres działań będących podstawą i wsparciem dla jednostek zajmujących się obrotem paliw.Do najważniejszych elementów systemu można zaliczyć:
  • badania laboratoryjne próbek paliwowych w momencie przyjęcia produktu
  • badania zgodności produktu oferowanego do sprzedaży
  • szkolenia pracowników w zakresie istotnych elementów zabezpieczenia jakości
  • prezentację wyników badań
  • wspólne akcje propagujące i prezentujące standardy jakości
  • doradztwo techniczne
  • pomoc w przypadku kontroli
  • optymalizacja kosztów
Program skierowany jest przede wszystkim do sprzedawców i dystrybutorów benzyn oraz olejów napędowych. Jest również gwarancją dla kupujących zachowania wysokiej jakości i czystości paliwa.Jakość w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest najlepszą inwestycją. I tak jak każdą inwestycją należy zarządzać nią strategicznie. Długofalowe planowanie, kontrolowanie i ocena stają się ważnym elementem zarządzania całym przedsiębiorstwem. Z tego też względu należy monitorować proces jakości w takim stopniu, w jakim jest to zasadne.i-Petrol dysponuje takimi narzędziami, przez co w sposób znaczący może wspierać ten proces. Dostarczamy rozwiązania, dzięki którym obraz jakości staje się jasny i przejrzysty. Z tego też powodu firma i-Petrol wdrożyła program PetroPlus. Pobieramy dla Państwa próbki oraz przeprowadzamy analizy, wraz z oceną techniczno-prawną zgodności. Przygotowujemy materiały szkoleniowe dla pracowników mające na celu podnoszenie ich poziomu wiedzy z zakresu jakości. Element ten jest bardzo istotny, szczególnie w kontakcie z klientami. Należy pamiętać, że to pracownicy są pierwszym kontaktem i od ich przygotowania w ogromnej mierze zależy wizerunek całego przedsiębiorstwa. Ich merytoryczne przygotowanie pozytywnie wpływa na jego postrzeganie.W zależności od złożoności struktury firmy, przygotowaliśmy trzy różne wersje dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Wszystkie one zawierają zbieżne elementy i gwarantują wyróżnienie się na rynku, różniąc się jedynie zakresem przeprowadzonych działań. Z całą jednak pewnością tworzą pozytywny wizerunek dla kooperantów oraz klientów.

Więcej informacji na:

www.petro-plus.pl