Szkolenia i doradztwo

Podobnie jak w wielu dziedzinach technicznych, tak również w przypadku kontroli jakości paliw wymagana jest specjalistyczna wiedza, doświadczenie oraz dostęp do narzędzi umożliwiających badania. Współczesna technika motoryzacyjna dopuszcza coraz mniejszą tolerancję dla odchyleń jakościowych. Nowoczesne urządzenia zasilane paliwem są naszpikowane elektronicznymi modułami które zwiększają wydajność maszyn, lecz z drugiej znacznie zwiększającymi wymagania w stosunku do wykorzystywanego produktu.

Zdając sobie sprawę ze złożoności problemu monitorowania produktu, a oczekiwaniami w stosunku do jej wysokości, proponujemy nasze doradztwo w zakresie oceny oraz rozwiązywania trudności związanych z gospodarką paliwowo-smarowniczą. Jeśli brak Państwu informacji o aktualnych wymaganiach, o możliwych niezgodnościach i potencjalnych niezgodnościach, zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy. Możecie dzięki nam dokonać przeglądu istniejących uwarunkowań. Korzystamy tylko z aktualnych baz informacyjnych.

Wystarczy skontaktować się z nami, a my ze swojej strony deklarujemy pomoc w przypadku konieczności doradztwa w zakresie:

  • problemy eksploatacyjne z produktami naftowymi
  • problemy eksploatacyjne z pojazdami i maszynami
  • budowa systemu monitorowania jakości
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia produktu niezgodnego
  • kontakt ze specjalistami i rzeczoznawcami różnych branż
  • uzyskanie dostępu do najnowszych dokumentów normalizacyjnych
  • interpretacja wyników i wymagań

Problematyka stosowania i eksploatacji produktów naftowych w pewnych sytuacjach może wymagać nadzoru ze względu na bezpieczeństwo związane z cechami tego paliwa. Stosowanie niewłaściwego paliwa często prowadzi do niesprawności a nawet uszkodzenia pojazdów lub maszyn. Prowadzenie handlu niewłaściwym jakościowo produktem, prócz skutków prawnych, może prowadzić do wysokich roszczeń w stosunku do osób stosujących i wprowadzających takie paliwo na rynek. Zabezpieczenie się przed skutkiem zakupu i użytkowania niewłaściwego paliwa leży w interesie każdego użytkownika.

i-Petrol, jako pakiet usług, znacznie zmniejsza ryzyko związane z eksploatacją paliw. Doradztwo, szkolenia oraz badania stosowanych produktów, dają gwarancje spełnienia oczekiwań w odniesieniu do określonych wymagań. Jednocześnie budowanie wizerunku firmy dbającej o jakość towarów i usług znacząco wzmacnia pozycję rynkową.